Hala udojowa Tandem

Racjonalne i indywidualne podejście do dojonej krowy, zapewnia spokój i mały stres podczas dojenia.

Miejsce dokarmiania
Dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe. Wszystkie funkcje – drzwi Texas, drzwi wejście/wyjście, mogą być sterowane przez naciśnięcie guzika. Zamykanie i otwieranie drzwi odbywa się za pomocą pneumatycznych siłowników.Maksymalne wykorzystanie miejsc udojowych.W hali udojowej tego typu krowy przemieszczają się zgodnie z indywidualnym czasem dojenia.Krowa nie musi zajmować stanowiska udojowego czekając na krowę, która wolno oddaje mleko. Każda krowa ma swoje miejsce i dojona jest według indywidualnych potrzeb, dzięki czemu krowy są spokojne podczas udoju. Zachowanie nerwowych i nie wypoczętych krów nie ma wpływu na inne krowy.

Operator ma dobre pole widzenia
Krowy są widoczne w całości w hali udojowej Tandem. Daje to operatorowi optymalne możliwości obserwacji dojonego stada.

Doskonałe warunki pracy
W hali udojowej Tandem miejsce pracy jest zaprojektowane w pełni ergonomiczne. Hala udojowa typu Tandem Firmy SAC pracuje półautomatycznie i zgodnie 
z indywidualnym zapotrzebowaniem krowy. Kiedykrowa zostaje wydojona i opuszcza halę, system automatycznie wpuszcza na wolne miejsce kolejną krowę.Dołączenie panelu kontrolnego pozwala na w pełni automatyczne sterowanie przemieszczaniem się krów.

Całkowicie automatyczne operacje
Jeśli drzwi typu Texas sterowane są automatycznie operator koncentruje się na obsłudze aparatów udojowych.

Półautomatyczne operacje
Operator oprócz obsługi kolektorów udojowych musi sam aktywować otwieranie i zamykanie drzwi dla każdej krowy. Pozwala to na indywidualne traktowanie każdej z krów.

Ręczne operacje
Operator steruje wszystkimi drzwiami ręcznie, a zatem wszystkie operacje uzależnione są od decyzji operatora.

Skrzynka kontrolna

Jest zamontowana przy każdym stanowisku udojowym. Takie jej umieszczenie umożliwia wykonywanie następujących czynności:
– półautomatyczne otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych stanowiska udojowego
– ręczne otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych stanowiska udojowego
– sterowanie ręczne i półautomatyczne
– otwieranie drzwi typu Texas hali udojowej
– przełączanie ze sterowania ręcznego na automatyczne/półautomatyczne i odwrotnie

Diody przy przyciskach sygnalizują aktualny stan drzwi wejsciowych i drzwi typu Texas (otwarte/zamknięte) oraz  aktualny sposób sterowania (automatyczny/ręczny).

Skrzynka kontrolna Texas
Skrzynka kontrolna Texas pozwala na wykonywanie następujących czynności:
– przełączanie między automatycznym i ręcznym sterowaniem
– otwarcie/zamknięcie drzwi typu Texas

Drzwi D przesuwają się równolegle z drzwiami A, co ułatwia wyjście krowy