Pulsator ze ściągaczem aparatu udojowego i licznikiem mleka

                                                                                              - dla krów, owiec i kóz

Nowa jednostka udojowa firmy SAC – MDS SACCOMATIC IDC – stanowi urzeczywistnienie dążenia firmy SAC do stworzenia prostego i czystego miejsca pracy, w którym dojarz może skoncentrować się na realizacji dobrej jak i również konsekwentnej praktyki dojenia, zapewniającej wysokiej jakości mleko od zdrowych krów. Koncepcja ta jest prosta – technologia istnieje wyłącznie po to, by umożliwić dojarzowi skoncentrowanie się wyłącznie na dojeniu. Technologia pozostaje w tle i jest zauważalna tylko wówczas, gdy konieczne jest dostarczenie dojarzowi informacji, które wymagają natychmiastowej reakcji w czasie dojenia. Na zewnątrz IDC prezentuje się jako dobrze zaprojektowany i łatwy w obsłudze produkt, w przypadku któregoinstrukcja dla użytkownika może wydawać się zbyteczna. Pod tym zewnętrznym wizerunkiem IDC kryje się technologia i specjalistyczna wiedza, związana z anatomią krowy. Technologia ta wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji parametrycznej, przemysłowych systemów łącznościowych czasu rzeczywistego, zaawansowanej technologii czujników i grafiki komputerowej, a przede wszystkim osadza się na zdrowym rozsądku.

MDS SACCOMATIC IDC jest jednostką udojową instalowana na stanowisku udojowym i umożliwiającą dojenie, ściągnięcie aparatu udojowego, gromadzenie danych i dostarczenie niezbędnych informacji. Jednostkę tę można połączyć
z opracowanym niedawno systemem
zarządzania, który gromadzi i przetwarza dane ze stanowiska udojowego. Dzięki jednostce IDC zainstalowanej na stanowisku udojowym oraz programowi zarządzania Saturnus, dojarz oraz zootechnik uzyskują w pełni zintegrowany system, zapewniający bezpieczną podstawę do podejmowania decyzji z wykorzystywaniem prostych środków.

Jednostka IDC ma prostą budowę i zwiera tylko nieliczne elementy ruchome, co oznacza, że jest ona łatwa w obsłudze. Modułowa zasada konstrukcji, według której zbudowana jest jednostka IDC, zapewnia znaczne możliwości adaptacyjne. Produkt ten można rozbudować co oznacza, że prosty, autonomiczny system IDC można rozszerzyć o system identyfikacji krów i system zarządzania. Dane gromadzone w IDC są wykorzystywane w systemie zarządzania, a dane wprowadzone do systemu zarządzania są wykorzystywane w jednostce IDC znajdującej się na stanowisku udojowym.

 

Jednostka IDC instalowana na stanowisku udojowym obejmuje następujące funkcje:

      1. Pulsator
2. Pulsacja kaskadowa
3. Pulsacja z funkcją kontroli przepływu mleka i fazą stymulacji
4. Automatyczna kontrola właściwej pulsacji w zespole dojarki
5. Ściągacz aparatu udojowego
6. Przerwanie pracy pulsatora wraz z ustawieniem gum strzykowych w pozycji otwartej przy zdejmowaniu aparatu
7. Blokada pustodoju
8. Licznik mleka ( przepływ) na poziomie strzyków
9. Pomiar temperatury
10.Funkcja uruchamiania przy pomocy przełącznika kolanowego, bez użycia rąk
11.Funkcja uruchamiania przy zakładaniu aparatu udojowego
12.Wyświetlacz graficzny
13.Dioda alarmowa do wyświetlania temperatury i alarmów związanych z przewodnością
14.Duża dioda alarmowa do informowania o niewłaściwym doju.