UNICO 2

Elektroniczny pulsator i samościągacz aparatu
udojowego w hali udojowej

Pulsator UNICO 2 to znaczny postęp w długoletnich doświadczeniach firmy S.A.C. nad rozwojem techniki dojenia. Jest funkcjonalny i estetyczny. Posiada wbudowaną funkcję stymulacji i kaskadowe ustawienie pulsacji. Oznacza to, że wszystkie stanowiska udojowe pracują z przesunietymi wzajemnie fazami pulsacji co zapewnia stabilny poziom podciśnienia przy wiekszej liczbie zalączonych pulsatorów. W hali, UNICO 2 jest podłączone do zewnetrznej instalacji elektrycznej. Kiedy pulsator po dojeniu przestaje pracować, gumy strzykowe ustawiane są w pozyji ,,otwarte'' a podciśnienie w aparacie udojowym powoli wyrównuje sie. Unika się w ten sposób negatywnego działa podciśnienia w kanałach strzykowych wymion krów.

                               

Faza stymulacji - dodatkowe przygotowanie do doju
UNICO 2 ma wbudowaną funkcję stymulacji. Stymulacja jest ważnym, dodatkowym elementem bez którego poczatkowy strumień mleka jest mniejszy. Podczas fazy stymulacji, prędkość pulsacji jest podwójna. Wymię jest delikatnie pobudzane ciśnieniem w krótkich, szybkich pulsach. Zapewni to łagodne rozpoczęcie doju. Przy użyciu UNICO 2 każda krowa jest indywidualnie dojona i ma każdorazowo swój określony czas dojenia. Całym tym procesem dojenia steruje elektronika.

System samościągania - zapobieganie pustodojom
Elektroniczny ściagacz aparatu udojowego UNICO 2 jest kontrolowany przez mikroprocesor zapewniający każdej krowie identyczne warunki zdejmowania aparatu po zakończeniu doju. W początkowym okresie dojenia - przez 90 sek. - sygnał do sciagania aparatu jest dezaktywowany i sciaganie nie może być aktywowane. Jeżeli w tym czasie krowa nie rozpocznie oddawania mleka, po dlaszych 12 sek. aparat jest automatycznie ściągany. Jeśli przepływ mleka jest większy niż 230g./min., między elektrodami indykatora płynie słaby prąd i dojenie odbywa się bez przerwy. przy obniżeniu strumienia mleka poniżej 230g./min., komora indykatora opróżni sie apołączenie między elektrodami zostanie przerwane. Aktywowane zostaje ściaganie aparatu udojowego i po 15-20 sek. zostaje on zdjęty.